MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ RENGIMO PROGRAMA 2023 M.
Grįžti atgal
40 ak. val.
gyvai

MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ RENGIMO PROGRAMA 2023

Ilgalaikė programa 2023 m. vasario 22 d. – birželio 6 d.
€100,00
Programos trukmė 2023 m. vasario 22 d. – birželio 6 d.

Kaina – 100€/asm.*
*arba 80€/asm., jeigu iš įstaigos registruojasi daugiau nei 2 asm.

Dėmesio! Už programą galima atsiskaityti dalimis.

Dalyvauti Dalyvauti
Pamažu pradedant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo pokyčius, mokytojo padėjėjo vaidmuo tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau. Tai — nepamainoma pagalba kolegoms, moksleiviams, jų tėvams, o ypatingai vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Išties, mokytojo padėjėjo vertė akivaizdi ne tik „popieriuje“, bet ir realybėje — mokytojo padėjėjas padeda vaikms perskaityti tekstus, užsirašyti pamokos medžiagą, naudotis mokymo priemonėmis pertraukų, popamokinių užsiėmimų, išvykų metu, taip pat padeda vaikams paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir gelbsti jas atliekant.

Visa tai prisideda prie efektyvaus mokymosi proceso kūrimo, todėl šiuolaikiškose ugdymo įstaigose jau dabar įdarbinama vis daugiau tokių specialistų. Bet ar jie tam pasiruošę? Ar skiriame pakankamai dėmesio mokytojų padėjėjams ir jų kokybiškos veiklos užtikrinimui?

Išgirdę Jūsų prašymus parengėme ilgalaikę mokymų programą esamiems ir būsimiems mokytojų padėjėjams, kurios metu tobulinsite pačias svarbiausias bei reikalingiausias profesines kompetencijas, būtinas kokybiškam mokytojo padėjėjo darbui.

Programa jau prasidėjo, tačiau dar galite prisijungti.

Dalyvaudami šioje programoje sužinosite:

• bendruosius pedagogikos pagrindus, su kuriais mokytojai supažindinami pedagogikos studijų metu. Programos metu įgyti bendrieji pagrindai padės geriau suprasti mokytojo ir mokytojo padėjėjo darbo specifiką;

• kokios yra pagrindinės mokytojo padėjėjo fukcijos ir atsakomybės — tai itin pravers didinant savo darbo efektyvumą bei teikiant pagalbą mokymosi procese;

• psichologijos pagrindus ir kaip tinkamai psichologiškai pasiruošti tiesioginiam darbui su mokiniais;

• kaip dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais bei jų tėvais;

• kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis bei administracija;

• gerąsias kolegų patirtis. Su praktikais ir specialistais padiskutuosite apie mokytojo padėjėjo darbo iššūkius.

Kodėl verta dalyvauti?

Nuotolinė programa

Programa vyks nuotoliniu būdu, tad į programą kviečiame jungtis mokytojų padėjėjus iš visos Lietuvos. Visi programos užsiėmimai bus įrašomi, juos galėsite peržiūrėti Jums patogiu metu, tiek, kiek norite kartų.

Jeigu mokytis, tai mokytis iš geriausių

Programos lektoriai ir svečiai – savo srities profesionalai.

Kruopščiai atrinktas turinys ir praktinis pritaikymas

Programos turinys kruopsčiai pritaikytas pagalbos mokiniui specialistų rengimui ir esminių profesinių kompetencijų tobulinimui.

Programą sudaro:

5 specializuoti mokymai po 6 ak.val.
1 gerosios patirties popietė su kviestiniais svečiais ir diskusija.
Papildoma medžiaga. Po kiekvieno užsiėmimo su dalyviais pasidalinsime praktinėmis užduotimis, skaitiniais, vaizdo įrašais, kurie padės įtvirtinti įgytas žinias.
Tiesioginis grįžtamasis ryšys iš programos lektorių bei svečių.

Svarbu žinoti:

Programos kaina

• 100€/ asm.
• 80€/asm. jeigu iš įstaigos registruojasi 2 ir daugiau asmenų.
Dėmesio! Esant poreikiui, už programą galite atsiskaityti dalimis.

Programos vieta, trukmė ir pažymėjimai

Ilgalaikė programa vyks nuotoliniu būdu, vasario 22 d. – birželio 6 d. Programą baigusiems dalyviams bus išduodami 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Programa skirta

esamiems ir būsimiems mokytojų padėjėjams.

Programa

Mokymų įrašas „Bendrieji pedagogikos pagrindai“ – lekt. prof.dr. Valdonė Indrašienė.
Mokymų įrašas „Pagrindinės mokytojo padėjėjo funkcijos ir atsakomybės“ – lekt. Vitalija Grigaitienė.
Mokymų įrašas „Psichologijos pagrindai ir psichologinis mokytojų padėjėjų pasirengimas darbui su mokiniais“ – lekt. Jūratė Bortkevičienė.
DOVANA – mokymų įrašas ,,Autizmo spektro sutrikimai: ką svarbu žinoti mokytojo padėjėjui?“. Lekt. Gabrielė Tervidytė-Arandi.
Mokymų įrašas „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais bei jų tėvais” – lekt. Lina Liutvinienė.
Gegužės 16 d. 14:00-17:00 val. „Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis bei administracija: nuo ko pradėti?“ – lekt. Enrika Benevičienė.
Birželio 6 d. Gerųjų patirčių popietė – diskusija su praktikais bei specialistais.
Programos kaina – 100€/asm.*

*Kaina – 80€/asm. jeigu iš įstaigos registruojasi 2 ir daugiau asmenų.
Dėmesio! Esant poreikiui, už programą galite atsiskaityti dalimis.

Ugdymo meistrų nariams taikoma 10% nuolaida. Daugiau informacijos apie narystę ir kaip tapti nariu rasite čia. Jau esate Ugdymo meistrų narys? Dėl nuolaidos susisiekite el. paštu Egle@ugdymomeistrai.lt

Dalyvauti

programos Lektoriai

Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Lektorė, lietuvių edukologė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, knygų autorė, monografijos „Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas", mokslo studijos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės", „Visos dienos mokykla: modeliai ir įgyvendinimo prielaidos", vadovėlių „Pasiekimų įvertinimas ir įsivertinimas", „Šiuolaikinė didaktika" bendraautorė.
Rimantas Remeika
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius.
Vitalija Grigaitienė
Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 10 metų vaikų socializacijos centro direktorė, mediatorė, lektorė, sertifikuota „Equip“ programos lektorė, „Ankstyvosios intervencijos“ lektorė, 19 metų dirbanti su elgesio ir emocijų, bei delinkventinio elgesio paaugliais, psichotropinių medžiagų vartojimas, vaiko teisių apsaugos specialistė, vaikų socializacijos centrų naujo modelio, praktinio vadovo ir rekomendacijų koordinatorė, rengėja.
Jūratė Bortkevičienė
Psichologė, knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius“ autorė.
Lina Liutvinienė
Vaiko raidos specialistė: logopedė, specialioji pedagogė, Geštalto psichoterapijos praktikė. VšĮ Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“ steigėja ir vadovė, turinti 12 metų privačios praktikos patirtį ir daugiau kaip 19 metų patirtį kaip specialistė.
Lekt. Enrika Benevičienė
Nesmurtinės komunikacijos lektorė: veda asmenines konsultacijas, praktinius užsiėmimus, skaito pranešimus, veda nuotolinius seminarus, kuria ir įgyvendina įvairias programas.
Gabrielė Tervidytė-Arandi
Socialinės politikos ekspertė ir socialinė darbuotoja, VšĮ „Penki pojūčiai“ steigėja, dirbanti su įvairių visuomenės grupių psichine sveikata, sutrikimų turinčiais vaikais, jų šeimomis ir socialinių bei švietimo paslaugų specialistais. Lektorė visą savo profesinį dėmesį skiria raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms kurdama unikalią technologiją ir jos naudojimo metodiką – sensorinę įrangą, konsultuoja šeimas, veda mokymus pedagogams ir kitiems specialistams, vykdo atvejo vadybą kartu su terapeutų komanda.

diskusijos svečiai (sąrašas pildomas)

Alma Balnienė
Mokyklos „Geros pradžios mokykla“ ugdymo vadovė.

PROGRAMĄ KOORDINUOJA

Miglė Mikalajūnė
Mokymų įstaigoms koordinatorė

migle@ugdymomeistrai.lt

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume geriausią patirtį mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau

Sutinku su visais slapukais Sutinku su visais slapukais