Apie - Lektoriai

Lektoriai

Profesionalai, kurie jungia Jus ir mus

Mūsų kuriamą turinį padeda įgyvendinti profesionalūs lektoriai, savo sričių specialistai. Kadangi patys ruošiame lektorius, savo kuriamo turinio įgyvendinimui lektorius atsirenkame itin atsakingai. Vieni svarbiausių kriterijų — gebėjimas įtraukti klausytoją, kūrybiškai perduoti jam norimą žinutę.

Rinkdamiesi lektorius atsižvelgiame ir į mokymų dalyvių įvairovę. Vieni jų — audialai, kiti — vizualai ar net kinestetai! Todėl daug dėmesio skiriame metodų, kuriuos naudoja lektorius, išsiaiškinimui, kad mokymų dalyvis iš kiekvienų mokymų galėtų pasiimti tai, kas jam labiausiai reikalinga.

Žinoma, mums, kaip ir Jums ypatingai svarbu, kad mokymai būtų praktiški, aktualūs, informatyvūs, prasmingi. Tad kaskart ieškome galimybių duoti savo klausytojams daugiau, nei suplanuota — kurti pridėtinę vertę.

Lukas Benevičius
Mokytojas, švietimo konsultantas, lektorius, sertifikuotas patirtinio ugdymo treneris, Ugdymo meistrai partneris, VšĮ „Mokymosi namai Patirčių slėnis“ bendrakūrėjas.
Dovilė Naujokaitė
Projektų vadovė

[email protected]

Indrė Neimantė
Edukologė, „Family Lab Academy" Klaipėdoje vadovė ir mokytoja, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė.
Lekt. Rima Mokusienė
Psichologė, lektorė, projekcinės metodikos „Vabaliuk, kaip tu jautiesi?“ autorė. Rima veda asmenines bei grupines konsultacijas, kuria įvairias mokymo programas.
Vitalija Grigaitienė
Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 10 metų vaikų socializacijos centro direktorė, mediatorė, lektorė, sertifikuota „Equip“ programos lektorė, „Ankstyvosios intervencijos“ lektorė, 19 metų dirbanti su elgesio ir emocijų, bei delinkventinio elgesio paaugliais, psichotropinių medžiagų vartojimas, vaiko teisių apsaugos specialistė, vaikų socializacijos centrų naujo modelio, praktinio vadovo ir rekomendacijų koordinatorė, rengėja.
Lekt. Agnė Trusevičienė
Neformaliojo švietimo mokytoja, dailininkė, lektorė, sukaupusi 10-ies metų patirtį vaikų ugdymo srityje.
Lekt. Ieva Kublickienė
Lektorė, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo mokytoja, profesionali sportininkė, kuri pasaulio sambo čempionate iškovojo 3 vietą, 2 vietą Europoje, Lietuvos dziudo čempionato nugalėtoja ir prizininkė, vaikų sporto mokyklos „Tapk čempionu“ įkurėja ir mokytoja.
Julija Ribnikova
Mokymų treneris programos koordinatorė, lektorė, mokytoja ir socialinė darbuotoja, žmogiškųjų išteklių specialistė.
Enrika Benevičienė
Nesmurtinės komunikacijos lektorė: veda asmenines konsultacijas, praktinius užsiėmimus, skaito pranešimus, veda nuotolinius seminarus, kuria ir įgyvendina įvairias programas.
Lekt. Vilija Karpavičiūtė-Samienė
Specialiojo lopšelio-darželio “Čiauškutis” ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
Lekt. Viktorija Bartkevičienė
Všį „Zuikių ola” vadovė, logopedė.
Lekt. Akvilė Budreckytė
Viena iš VšĮ „Mokymosi namai Patirčių slėnis“ bendraautorių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovė, lektorė, konsultantė, vedanti supervizijas, skatinanti tarptautinę savanorystę.
Pašnekovas Raimundas Ereminas
Miškininkas, ekologas, rekreacinės miškininkystės atstovas, iniciatyvos „Pasimatuok eigulio kepurę“ sumanytojas ir įgyvendintojas.
Lekt. Andrius Chomičius
Lektorius, unikalių edukacinių žaidimų ir projektų vystytojas, režisierius, scenaristas, teatro dėstytojas, mokytojas, praktikas.
Lekt. Irena Pošiūnė
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 10 metų patirtis konsultacinėje įmonėje, 13 metų darbo valstybės tarnyboje administravimo ir vadybos srityse.
Lekt. Donaldas Duškinas
Retorikos mokytojas, „Retorikos akademijos“ įkūrėjas, knygų „Retorika. Retoterapija”, „Retorika vaikams” autorius, koučingo specialistas, asmeninio tobulėjimo treneris.
Lekt. Laima Zdanavičienė
Chemijos mokytoja – mobiliųjų įrenginių patarėja, SMP konsultantė, biologijos VBE vertintoja, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė
Lekt. Jūratė Lazdauskienė
Tauragės Šaltinio progimnazijos vadovė
Sergejus Neifachas
VDU Švietimo akademijos dėstytojas, Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius.
Lekt. Renata Cikanaitė
„Tėvai Ryšyje“ steigėja, tėvystės koučerė, lektorė, konferencijų organizatorė, kalbanti apie emocijas, jų priėmimą bei emocinį raštingumą apskritai.
Kristina Laučienė
Saviugdos trenerė, ICU koučingo specialistė, neuroedukatorė, juoko jogos trenerė, Embodiment praktikė, pokyčių studijos ,,Rytojus Yra Šiandien", stovyklos ,,Women's wellness camp" bendraorganizatorė ir lektorė.
Mindaugas Pozingis
„Ugdymo meistrai“ vadovas, mokytojas, lektorius.
Lina Liutvinienė
Vaiko raidos specialistė, logopedė, specialioji pedagogė, Geštalto psichoterapijos konsultantė. VšĮ Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“ steigėja ir vadovė, turinti 12 metų privačios praktikos patirtį ir daugiau kaip 19 metų patirtį kaip specialistė.
Lekt. Ernesta Malevskienė
„Miško mokyklos‘‘ mokyklos pradinių klasių mokytoja, lektorė, ankstesnę patirtį kaupusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.
Giedrė Valaitienė
Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadovė, edukologė, lektorė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos karjeros specialistė, mokytoja, klasės vadovė.
Lekt. Neringa Reisienė
VGTU inžinerijos licėjaus matematikos mokytoja, lektorė.
Lekt. Evaldas Karmaza
Ugdymo psichologas, psichodramos terapeutas, Europos psichodramos instituto narys.
Lekt. Ugnius Leimontas
Dėmesingumo, meditacijos bei savityros mokytojas. Ugnius dirba ir su vaikais, ir su suaugusiais, stengdamasis meditaciją integruoti į švietimo sistemą.
Renata Dudzinskienė
Lektorė, švietimo ekspertė, specialiojo ugdymo konsultantė, rekomendacijų ir kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams autorė, švietimo projektų vykdytoja, turinti daugiau nei 27 metų praktinio darbo specialiojo pedagogo, vadovo, dėstytojo, mokyklos išorės vertintojo, tarptautinių projektų veiklos srityse.
Lekt. Evelina Puidokaitė
Ergoterapeutė – vaiko raidos specialistė, dalyvauja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems, neformaliojo švietimo socialiniuose projektuose. Rengia ir vykdo ergoterapines pratybas neurotipiniems bei turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius vaikams. Konsultuoja sensorinės integracijos, neurotipinės ir sutrikusios vaiko raidos klausimais.
Lekt. Antanas Jonušas
2021 m. Meilės Lukšienės premijos laureatas, Vilniaus universiteto, edukologijos magistrantūros programos absolventas, Vilniaus Valdorfo mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, „Karalienės Mortos“ mokyklos tarptautinio bakalaureato klasės istorijos mokytojas ir lytiškumo ugdymo pamokų VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namuose“ vedėjas.
Vaidas Bacys
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius, švietimo ekspertas.
Romas Turonis
Teisininkas, darbo teisės taikymo švietimo sektoriuje specialistas, darbo santykių konsultantas ir mediatorius.
Staselė Riškienė
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų k. mokytoja ekspertė, tinklaraščio iklase.lt autorė ir svetainės imokytojai.lt kūrėja, išmaniųjų technologijų taikymo ugdymo veikloje ekspertė.
Lekt. Lolita Jolanta Piličiauskaitė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė dr., mokslininkė, Emocinio imitavimo metodo autorė, muzikos mokytoja ekspertė. Lektorė sukaupusi nemažą patirtį bendrojo ugdymo mokykloje, 2005 metais pelnė „Metų mokytojo“ apdovanojimą. Tyrimų centre – bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų mokinių ugdymo aktualijos. L. J. Piličiauskaitė yra muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis“ įkūrėja, nemažai dėmesio teikia nėščiųjų ir kūdikių ankstyvajam ugdymui.
Lekt. Gintarė Visockė-Vadlugė
VšĮ „Prasminga vaikystė“ vadovė, lektorė.
Rigonda Skorulskienė
Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, fizikos mokslų doktorantė, kvalifikacijos programų rengėja ir lektorė, praktikė.
Simona Lunina
Edukologė, Suomijos privačių darželių tinklo „Bumblebees kindergarten” generalinė direktorė.
Jūratė Bortkevičienė
Psichologė, knygos „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius“ autorė.
Lekt. Julija Glinskė
Mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir moderniosios mokyklos „Forvardas” modelio bendrakūrėja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Vladas Lašas
Mokslų daktaras, verslininkas, visuomenės veikėjas.
Indrė Bagušinskaitė
Pradinio ugdymo mokytoja tarptautinėje mokykloje KD International school of Vilnius.
Marius Lasinskas
Lektorius, VDU ŽŪA doktorantas, vaistažolininkas, knygų „Vaikai vaistažolių pasaulyje“ ir „Vaistažolių pasakos" autorius.

Asmeninio archyvo nuotr.

Karolis Gečas
Biomechanikos treniravimo pradininkas Lietuvoje ir žmogaus biomechanikos specialistas, asmeninis treneris.
Snieguolė Bagočienė
Informacinių technologijų mokytoja ekspertė, „STEAM Code Academy” lektorė ir NKKM mokymų agentūros lektorė, Vilniaus „Sietuvos” progimnazijos IT mokytoja.
Povilas Petrauskas
„Internation Coaching Federation“ sertifikuotas koučingo profesionalas (PCC) ir pirmasis Baltijos šalyse „Marshall Goldsmith“ sertifikuotas Executive & Team coach.
Vytautė Žukauskaitė
Tarptautiniame Vilniaus darželyje – mokykloje „Katino dienelės“ Vytautė dirba ugdymo kokybės koordinatorės darbą susijusį su ugdymo kokybės proceso vadyba, organizavimu ir koordinavimu, naujų darbuotojų apmokymu bei integracija, dokumentų analize, kūrimu, mokymu organizavimu, vedimu ir kt.
prof. dr. Jolanta Zabarskaitė
Lingvistikos profesorė, moderniosios kalbos mokymo(si) metodų, kalbos ir jos suvokimo pokyčių skaitmeniniame amžiuje tyrėja.

Nuotr. Jono Staselio

Paulius Sungaila
Biologijos mokytojas ir korepetitorius, edukacinių projektų rengėjas, inovatyvių mokymo metodų lektorius ir skaitmeninio ugdymo turinio kūrėjas.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume geriausią patirtį mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau

Sutinku su visais slapukais Sutinku su visais slapukais