Mokymai

bendrieji kursai

Savimotyvacija

Lekt. Saulius Bagdonas
€12,00
vadovavimo įgūdžiai
ikimokyklinis ugdymas

STEAM principų taikymas ikimokykliniame ugdyme

Lekt. Gintarė Visockė-Vadlugė
€12,00
švietimo pagalba

Priemonės darbui su individualių poreikių vaikais

Lekt. Vilija Karpavičiūtė-Samienė
€12,00
vadovavimo įgūdžiai
vadovavimo įgūdžiai
švietimo pagalba

Gabių vaikų ugdymas

Lekt. Margarita Pilkauskaitė
€12,00
dalyko ugdymas

Kaip sudominti vaikus istorijos dalyku?

Rasa Pakalniškienė
€12,00
bendrieji kursai

Perdegimo prevencija

Lekt. Jolita Marudinė
€12,00